Mikrogeneracja energia odnawialnaSprawozdawca J.A. Merkies: Można było zrobić więcej, aby mieć więcej sposobów produkcji energii. Mówiło się o wielu strategiach w kierunku roku 2020 i 2050. Niektóre aspekty nie muszą być ideologiami wielkimi. Czasem wielu drobnych dostawców może uwolnić potencjał. Potrzebna jest analiza takiego potencjału, a także barier, jakie mogą się pojawić. Potrzebne są badania dotyczące dostawców energii na małą skalę. Ważne by umożliwić drobnym dostawcom inwestowanie w sieć. Trzeba stosować zachęty na rzecz mikrogeneracji. Państwa członkowskie powinny być bardziej aktywne w tej dziedzinie.

F. Hall: Mikrogeneracja jest zjawiskiem, które jest często pomijane, a jest przecież bardzo korzystna. Energia ta musi być przede wszystkim tania. Nie wszystkich stać na zakupienie paneli fotowoltaicznych na swoich dachach, ale dzięki mikrogeneracji ktoś inny może zainstalować takie panele na ich dachu w zamian za co właściciele dostaną tanią, albo darmową energię. Trzeba spojrzeć na procedury, które już są i które warto wdrożyć. Potrzebna jest wola polityczna. Trzeba robić przegląd systemu zachęt dla energii odnawialnych, mając na uwadze małe gospodarstwa generujące energię. Jeżeli chodzi o urządzenia miernicze – ciężko jest w tej chwili policzyć ile energii zostało przesłane do sieci i ciężko przez to jest docenić najlepszych generatorów. V. Prodi: Mikrogeneracja jest sposobem do stworzenia pozytywnego powiązania ekologii z produkcją energii.

E. Herzog: Nie chodzi tylko o MŚP, ubóstwo energetyczne, ale także miłego spędzania czasu wśród przyrody, która nie zostanie zniszczona sieciami przesyłowymi. Dokument powinien być łączony z Raportem przygotowywanym przez Pana Buzka.
J. P. Audi: Dobry byłby rozwój mikroelektrowni wodnych w górach w Europie. Są już rozwiązania, które nie szkodzą rybom przemieszczających się przez te elektrownie. Ale do tego ważna jest też szersza definicja w raporcie – to nie może dotyczyć tylko budynków. Komisja Europejska: Jest wiele aktów prawnych dotyczących energetyki. Jest dyrektywa o energii odnawialnej, a mikrogeneracja jest energią odnawialną. Są przez to objęte systemem promocyjnym objętym tą dyrektywą. Opracowywane są sieci, które będą ważne dla mikrogeneracji. Mikrogeneracja będzie musiała odgrywać większą role w dokumentach i pracach, które odbywają się w tej chwili.

Sprawozdawca J.A. Merkies: Być może nie są potrzebne przepisy. Ciężko przewidzieć, jak będzie wyglądała polityka energetyczna UE. Trzeba sprawdzić, czy nie ma luk w obecnych i obecnie tworzonych przepisach. Dlatego potrzebne są analizy. Ważne są kwestie mikro hydroelektrowni. To ciekawy pomysł trzeba zastanowić się jak z tego korzystać, jak to rozwijać.