Nabucco i South Stream cz.II energia odnawialnaC. Turmes: Dużo więcej powinno zostać zrobione, jeśli chodzi o efektywność energetyczną. Jeśli chodzi o komentarze odnośnie Nabucco, iż ono umrze, gdyż wśród inwestorów nie ma producentów, a jedynie sami konsumenci, a wiadomo, że projekt ten ma bardz duże poparcie Komisji.

F. Sosa Wagner: Jakie stanowisko ma Enagas do źródeł niekonwencjonalnych jak gaz łupkowy? Jakich kryteriów będzie używał Komisja, jeśli chodzi o dobór priorytetowych projektów infrastrukturalnych?

F. De La Flor: Enagas jest spółką prywatną. Istnieje zaangażowanie z regulatorem, w związku z tym wiemy, jakie inwestycje możemy wykonać, a koszty naszego finansowania są dosyć niskie. Spółka Enagas wyspecjalizowana jest w infrastrukturze. Pracujemy w inwestycjach i chcemy działać jak najskuteczniej. Stoi jednak za nami regulator. W Hiszpanii nie wymaga się długo terminowych umów, ale w niektórych państwach jak Francja są takie wymogi. Projekty, w które angażuje się także KE potrzebują wsparcia. Ważne jest, aby cały korytarz Afryka-Hiszpania-Francja został zbudowany. Korytarz ten jest bardzo ważny. Energas mógłby dostarczać ok. 6-8 BCM, a nawet 10-12 BCM przy regazyfikacji. Aby mieć równowagę między gazem a źródłami odnawialnymi potrzebna nam jest bardzo rozbudowana infrastruktura, która będzie nowoczesna, elastyczna, zapewniające wysoki przesył, z możliwością składowania  magazynowania. Chcąc rozwinąć energie odnawialne potrzebne są nam nowe infrastruktury gazowe. W Hiszpanii nie ma gazu an konwencjonalnego, ani niekonwencjonalnego.

J – A. Vinois: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii to elementy, które pojawiają się w rozmowach z Algierią i państwami Zatoki Perskiej. Interes publiczny jest w pełni uwzględniany przez regulatorów, jeśli chodzi o transport energii. Czyste technologie będą zyskiwały na znaczeniu. Gaz jednak będzie w przyszłości wykorzystywany także za pomocą czystych technologii. Gaz i energia odnawialna mogą się uzupełniać, ale nie zawsze tak jest, a musimy być przygotowani na każdą ewentualność także za pomocą energii elektrycznej. Efektywność energetyczna jest priorytetem w strategii 2020. Negocjacje nie  będą łatwe, gdyż oznaczać będą odnawianie budynków i inne kosztowne inwestycje. Jeśli chodzi o Nabucco, to problemem nie jest tylko obecność konsumentów Oczywiście obecność producenta z Turkmenistanu, lub Iranu w konsorcjum jest wielce pożądana przez KE. Najważniejszym dostawc jest Azerbejdżan. Jest to zupełnie nowy i niezwykle ważny gazociąg.