Obecne wyzwania i możliwości w zakresie energii odnawialnej na wewnętrznym europejskim rynku energii cz.III energia odnawialnaI. Belet: Potrzebne są nowatorskie pomysły. Nie potrzebne jest jakieś konkretne rozwiązanie. Nie można skupiać się na energii ze słońca i wiatru odrzucając gaz łupkowy, czy inne rozwiązania. To wszystko może działać razem, uzupełniać się nawzajem i tak zakłada raport. Inwestycje muszą być przemyślane i skuteczne. Potrzebna jest efektywność.

A. Vidal-Quadras: Wszystko musi być dobrze przeanalizowane i podejście musi być obiektywne. Jest dużo trudności i trzeba wziąć to pod uwagę. Energia odnawialna nie jest tania – potrzebne jest dla niej wsparcie. Potrzebne jest zharmonizowanie.

Z. Mazej Kukovic: Źródła odnawialne mają wpływ na zdrowie, miejsca pracy, zmniejszenie emisji. Sieci nie są przygotowane by przyjmować tyle dodatkowej energii ze źródeł odnawialnych.

P. Rubig: Ważne są zmiany, nie tylko po stronie konsumenta, ale również po stronie produkcji.

Słońce - energia odnawialna

Słońce – energia odnawialna

Jest problem ubóstwa energetycznego. Jest problem wyprowadzania produkcji poza UE. Ważne by dobre technologie i rozwiązania zachęcały przemysł do inwestowania w Europie.

Z. Meszaros: Nie można ignorować ryzyka i problemów o których mówił Pan Helmer. Nie możemy poświęcić konkurencyjności. Ważne by zachować potencjał wzrostu. Trzeba zwiększyć kwoty na energie odnawialne w funduszach strukturalnych.