Obecne wyzwania i możliwości w zakresie energii odnawialnej na wewnętrznym europejskim rynku energii cz.IV energia odnawialna 

J. Hibner: Sprawozdanie pokazuje bilans w Europie. Znajdują się w nim zarówno niekonwencjonalne, jak i konwencjonalne źródła. Problemem jest kwestia podejścia do kosztów wytwarzania i cena energii, a także efektywność energetyczna. Nie prawdą jest, że źródła odnawialne są zbawcze i dają nam dobrą efektywność. Biomasa jest potrzebna, ale nie kosztem rolnictwa. Nie można pozbywać się rolnictwa, produkcji żywności, dla energii z biomasy. Potrzebna jest energia słoneczna i wiatrowa – ale trzeba ją wytwarzać tam gdzie jest potencjał. Nie może być tak, że każdy kraj musi wytwarzać energię słoneczną – w Polsce ¾ roku nie ma energii słonecznej. Trzeba postawić na nowe technologie zarówno w dziedzinie składowania energii – akumulatory, jak i badania nad wykorzystywaniem węgla i gazu. Trzeba iść dwutorowo.

M. Ulvskog: Rynek jest zainteresowany energią odnawialną. Ważne by kraje miały środki, których potrzebuje rynek, by inwestować w tę energię.

V. Prodi: Narzucane jest tworzenie turbin wiatrowych kosztem gazu. To złe rozwiązanie. Wszystkie źródła mogą działać na rynku i mogą być przesyłane tą samą siecią. Są także zasoby leśne, które również mogą dać wsparcie pozostałym źródłom.

Komisja Europejska: Ramy do 2020 roku są bardzo solidne. Trzeba jednak myśleć również o tym co potem. Trzeba się zastanowić nad systemami wsparcia dla energii odnawialnej. Sprawozdanie mówi o 170 systemach. Nie zaskakuje wielka liczna. Muszą dotyczyć różnych warunków w różnych krajach. Systemy można łączyć, dzięki temu mogą być bardziej kompatybilne. Potrzebny jest poradnik, który pomoże krajom członkowskim, które systemy najbardziej będą im pasować. Potrzebne jest efektywne wykorzystywanie zasobów. Potrzebne jest wsparcie energii odnawialnej przez energie konwencjonalną. Mówi się że potrzebny jest ogólnoeuropejski system kwotowy dla energii odnawialnej, Komisja nie jest o tym przekonana. Trzeba to przeanalizować.

Sprawozdawca: H. Reul : Stanowiska są zbliżone, ważne żeby było porozumienie w jak największym możliwym wymiarze.