Obecne wyzwania i możliwości w zakresie energii odnawialnej na wewnętrznym europejskim rynku energii cz.I energia odnawialnaSprawozdawca: H. Reul : Energia odnawialna jest bardzo istotna. Rola źródeł odnawialnych zależy od dobrego zarządzania, zgodności z normami środowiskowymi i bezpieczeństwa dostaw. Generalnie UE zbliża się do tego co zostało ustalone, ale w poszczególnych krajach nie wygląda to zawsze tak, jak powinno. Ważne jest skuteczne wykorzystanie środków. Systemy zaopatrzenia w energię są bardzo różne – trzeba brać to pod uwagę. Ważna jest kwestia składowania energii. Konieczna jest infrastruktura. Sieci muszą być powiązane.

Energia odnawialna

Energia odnawialna

Potrzebna jest rozbudowa. To pomoże wykorzystać potencjał, i pomoże wykluczyć rozwiązania, które nie są skuteczne. Potrzebne jest mądre europejskie podejście. Ważne jest wykorzystanie technologii informatycznych. Sieci muszą być inteligentne. Komisja sugeruje reformę krajowych systemów energetycznych – to dobry pomysł. Krajowe systemy energetyczne powinny zostać zastąpione systemem ogólnoeuropejskim. Może warto rozważyć certyfikowanie.

B. Lange: Ważne by tak kształtować rynek energetyczny, żeby źródła odnawialne były lepiej dotowane, niż konwencjonalne. Trzeba przywiązać większą wagę do kwestii przechowywania energii. Ważne są kryteria wykorzystania biomasy i merytoryczne ukierunkowanie. Rozwój odnawialnych źródeł energii jest kwestią polityczną. W UE ten rynek stworzył 500 000 miejsc pracy. Trzeba wziąć pod uwagę to jak będzie wyglądała strategia w 2030 roku.

F. Hall: Ważne są systemy wsparcia po roku 2020. Potrzebny jest katalog najlepszych systemów przygotowany przez Komisję. Ważne jest bezpieczeństwo dostaw. Energia odnawialna uodporni Europę od zmiennych cen ropy i gazu. W różnych krajach są różne systemy wsparcia, różny jest poziom rozwoju. Trzeba to przeanalizować. Trzeba uważać, żeby nie okazało się, że najtaniej będzie kupować energię od krajów trzecich. Ważne są systemy współpracy. Ważne jest pragmatyczne podejście.

C. Turmes: Trzeba się zastanowić co w obecnych ramach krajowych można ulepszyć. Ważne by wszystkie dyrektywy były faktycznie wdrożone. Problemem jest polityka przemysłowa – ważne by nikt nie odebrał Europie przewagi technologicznej. Problemem jest także dostęp do kapitału. Ważne co będzie się działo po 2020 roku. Trzeba nakreślić ramy między latami 2020-2030. Nie dobre jest to, że energia z węgla, czy jądrowa są lepiej dofinansowane niż energia odnawialna. Rynek energii musi być zintegrowany na poziomie regionalnym. Tam gdzie rynek jest najlepiej zintegrowany – tam wygląda to najlepiej. Jak rynek regionalny zadziała – będzie można go rozszerzać transgranicznie.