Obecne wyzwania i możliwości w zakresie energii odnawialnej w ramach europejskiego rynku wewnętrznego energii cz.V energia odnawialnaSprawozdawca H. Reul: Rozwijanie technologii energii odnawialnej jest niezmiernie ważne dla bezpieczeństwa energetycznego w UE. Sektor energii odnawialnej będzie rósł i to szybciej niż prognozowano. Wiele typów energii odnawialnej jest subwencjonowanych. Ważne jest bezpieczeństwo dostaw i zrównoważony rozwój. Istniejąca infrastruktura nie jest dostosowana do zdecentralizowanego przesyłu energii. W Niemczech przeznaczono 12 mld € na wsparcie energii odnawialnej, planowane jest przeznaczenie 100 mld €. Rozwój tego sektora da nowe miejsca pracy w UE. Niepokojący jest fakt iż duża liczba paneli używanych w Niemczech została wyprodukowana w Chinach. Potrzeba nowej sieci i infrastruktury oraz „magazynów energii”. Zauważono mniejsze zapotrzebowanie na certyfikaty energetyczne. Stawianych jest dużo celów do osiągnięcia, a trzeba skupić się na tych najważniejszych. Subwencje na rozwój energii odnawialnej podważają równość w UE. Środki z budżetu centralnego trzeba wydawać rozsądnie. Trzeba wspierać rozwój energii odnawialnej na poziomie unijnym. Ceny energii odnawialnej muszą być niższe.

W. Langen: Polityka energetyczna jest podzielona na sektory. Dyskusje o ETS odciągają uwagę od najważniejszego celu jakim jest zmniejszenie zależności UE od paliw kopalnych. Celem wiążącym do 2020 roku powinno być zwiększenie udziału energii odnawialnej w całkowitej produkcji energii do 20%. Potrzebne są subwencje, ale systemy wspierania są różne i dają też różne rezultaty. W kryzysie mamy zaburzenia konkurencyjności co wpływa na ceny energii. Należy zastanowić się jak traktować energię odnawialną, aby zapewnić bezpieczeństwo inwestowania w nią. Trzeba zintensyfikować działania.

F. Hall: Istotne jest unikanie wytwarzania energii pochodzącej z węgla kamiennego. ETS nie przyczynia się do dekarbonizacji. Może się za to do tego przyczynić energia odnawialna. Koszty wytworzenia energii w elektrowni jądrowej są bardzo wysokie. Dlatego cel jakim jest produkcja 20 – 30 % energii ze źródeł odnawialnych jest podejściem pragmatycznym. Przy tworzeniu źródła energii odnawialnej o mocy 1 GW powstaje 1000 nowych miejsc pracy. Dwie trzecie wzrostu cen energii jest związane ze wzrostem cen gazu i ropy naftowej. Samodzielna produkcja energii odnawialnej w Europie da nam większą niezależność. Ceny produkcji energii odnawialnej spadają. Trzeba rozwijać różne technologie energii odnawialnej w różnych miejscach UE.