Obecne wyzwania i możliwości w zakresie energii odnawialnej w ramach europejskiego rynku wewnętrznego energii cz.VII energia odnawialnaM. Pieper: To “zieloni” nie chcą dopuścić do faktycznego otwarcia rynku energii. Obecnie 70% upraw kukurydzy w naszym regionie jest produkowanych pod wytwarzanie energii odnawialnej. Ceny energii są za wysokie. Potrzeba także energii ze źródeł konwencjonalnych by zapewnić bezpieczeństwo energetyczne w Europie.

A. Meszaros: Nikt nie zaprzecza iż energia odnawialna jest ważna, ale nie może być ona jedyną. Trzeba wspierać zrównoważony koszyk energetyczny. Produkcja energii ze źródeł konwencjonalnych także pomaga tworzyć miejsca pracy. Wykorzystanie biomasy do produkcji energii nie powoduje zwiększenia emisji CO2. Nie można poświęcać produkcji rolnej na produkcję biomasy. Należy wprowadzić inteligentne sieci by ułatwić wprowadzenie do sieci energii odnawialnej. Subwencje muszą być sprawiedliwe we wszystkich krajach.

Y. Cochet: Do roku 2050 wszystkie źródła energii w UE będą odnawialne. Energetyka jądrowa nie jest ścieżką przyszłości. Trzeba przyjrzeć się najbardziej optymalnym źródłom energii dla danego regionu czy obszaru. Infrastrukturę trzeba wzmacniać na poziomie lokalnym, a nie globalnym.

J. Creutzmann: W Niemczech ceny energii dramatycznie rosną. Taka sytuacja będzie miała wpływ na miejsce UE na rynku globalnym. Trzeba realnie kształtować politykę dot. Energii odnawialnej. Należy łączyć różne rozwiązania i technologie. Utrzymanie cen energii na obecnym poziomie spowoduje zmniejszenie akceptacji konsumentów dla energii odnawialnej. Sieci przesyłowe muszą być przystosowane, a do togo potrzebne są inwestycje w infrastrukturę.

Przedstawiciel Komisji Europejskiej: Należy unikać wysokich i wahających się cen energii konwencjonalnej. Trzeba rozwijać technologie energii odnawialnej przy jak najmniejszych kosztach. Państwa członkowskie muszą się od siebie uczyć i wymieniać doświadczenia. Należy zmienić systemy wsparcia tak, aby rozwijać systemy energii odnawialnej w sposób oszczędny. Istotne jest przyjęcie pakietu infrastrukturalnego. Niezmiernie ważne są sieci przesyłowe. Wprowadzane zmiany muszą pomagać w transformacji. Należy uniezależnić UE od zmian cen energii paliw kopalnych.

H. Reul: Kwestie sporne uda się rozwiązać. Trzeba się skoncentrować na przyszłości energii odnawialnej. Należy wspomagać technologie pomagające rozwijać energię odnawialną. Nie ma możliwości uwzględnienia wszystkich technologii na świecie w jednym tekście.