Obecne wyzwania i możliwości w zakresie energii odnawialnej w ramach europejskiego rynku wewnętrznego energii cz.VI energia odnawialnaC. Turmes: Instalacje wiatrowe off-shore dają cenę 5 eurocentów za MW. Spadają ceny ogniw fotowoltanicznych. Koszty wytworzenia energii z tego źródła są porównywalne z innymi technologiami. Nowe elektrownie atomowe produkują energię w cenie 9 eurocentów za MW. Elektrownie węglowe bez składowania CO2 do niczego nam się nie przydadzą. Trzeba inwestować w infrastrukturę. Skupienie się tylko i wyłącznie na ETS byłoby błędem. Ważne są cele klimatyczne. Polityka przemysłowa sprawia, iż obecnie UE jest na drugim miejscu, tuż za Chinami w produkcji modułów fotowoltaicznych. Należy udostępnić kapitał producentom ogniw. Najlepsze niemieckie urządzenia do produkcji ogniw pracują obecnie w Chinach.

A. Vidal-Quadras: Odnotowano wzrost produkcji energii odnawialnej w UE. Wiadomo jakie działania do tego doprowadziły. Celem jest produkcja 20% energii ze źródeł odnawialnych do roku 2020. UE jest w okresie przejściowym pomiędzy dwoma modelami. Energia odnawialna musi być na tyle konkurencyjna by móc konkurować z innymi źródłami energii. Wydatki na energię odnawialną zmniejszają budżety państwa członkowskich. Należy wprowadzić rozwiązanie pozwalające przesyłać energię odnawialną w sieci. Trzeba wspierać wewnętrzny rynek energii.

J. Hibner: Nie do przyjęcia jest subwencjonowanie tylko jednego źródła energii. Przez to inne technologie nie są rozwijane. Innowacje i badania muszą być prowadzone także dla innych źródeł energii. Trzeba rozwijać możliwości technologiczne dla gazu łupkowego i konwencjonalnego. Wiele państw członkowskich nie ma możliwości produkcji energii tylko ze źródeł odnawialnych. Obywatele i konsumenci energii rozliczą nas za wysokie ceny energii.