Plan działania w zakresie energii do roku 2050: przyszłość z energią cz.II energia odnawialnaF. Hall: Ważne jest szerokie porozumienie. Cele dotyczące CO2 nie są wystarczające. Potrzebna jest dyskusja dotycząca również innych rzeczy jak np. ETS. Przy obecnych cenach CO2 nikt nie będzie inwestował w energię odnawialną. Energia odnawialna tworzy miejsca pracy. Trzeba uważać, żeby nie szkodzić temu sektorowi. Ważna jest efektywność energetyczna. Od niej zależy ile energii będziemy potrzebować. Jeżeli chodzi o gaz łupkowy i jego obecność w koszyku energetycznym to trzeba będzie też wzmocnić CCS i składowanie CO2, a to będzie trudne, bo nie wiadomo na jakim etapie to się obecnie znajduje.

A. Vidal-Quadras: raport pomoże w opracowaniu strategii po 2020 roku. Efekty polityki energetycznej działają bardzo długo. Dostawy energii muszą być pewne, zróżnicowane i bezpieczne. Trzeba brać pod uwagę wszystkie źródła. Nie można rezygnować z gazu łupkowego, czy energii jądrowej tylko dla mniejszych emisji. Nowe źródła jak np. łupki powinny dawać korzyści, rozwiązania. A Europa się boi, niepotrzebnie szuka w tym ryzyka i problemów. Trzeba być bardziej odważnym i pewnym siebie. Europa jest skromnym działaczem, jeżeli chodzi o emisję dwutlenku węgla. Działanie bez współpracy z krajami spoza UE nie pomoże osiągnąć dobrych efektów.

L. Kolarska-Bobińska: Nadrzędnym celem jest zrównoważony rozwój Europy. W tym kierunku powinna iść strategia energetyczna. Potrzeba przy tym elastyczności, otwartości i kompromisu. Strategia będzie miała wpływ na regiony. Regiony w Europie są bardzo zróżnicowane geograficznie, historycznie itd. Trzeba to brać pod uwagę.