Plan działania w zakresie energii do roku 2050: przyszłość z energią cz.III energia odnawialnaJ. Sariusz-Wolski (AFET): Polityka energetyczna wpływa na inne polityki, nie jest tylko produktem ubocznym polityki klimatycznej. Trzeba uwzględnić wymiar polityczny. Mapa drogowa w tej perspektywie jest zbyt optymistyczna, zakłada że cały świat będzie reagował tak jak my byśmy chcieli. Potrzebny jest plan „B”. Do polityki energetycznej trzeba podchodzić całościowo. Mapa drogowa nie uwzględnia nowych producentów, odkryć, technologii, dróg transportu. Unia powinna eksportować swoje ramy prawne do partnerów spoza Unii. Potrzebna jest dywersyfikacja. Ważna jest dobra współpraca z Rosją z poszanowaniem interesów wszystkich krajów.

J. Creutzmann: Raport nie bierze pod uwagę demografii. Jeżeli w Niemczech za chwilę będzie 20 mln. mniej obywateli, to będzie też mniejsze zużycie energii, mniejsza ilość samochodów itd. Cele trzeba dostosowywać do sytuacji bieżącej. Rozwój demograficzny sugeruje mniejsze zużycie energii.

Komisja Europejska: Scenariusze są tworzone na podstawie rożnych danych Zużycie energii do 2050 powinno zwiększyć się o 30-40%. Prace muszą być regularnie aktualizowane. Mapa jest oparta o dane z 2009 roku. Tworzony jest nowy scenariusz. Bierze on pod uwagę również np. łupki. Scenariusze biorą pod uwagę argumenty które padają w dyskusji.

Sprawozdawca: N. Tzavela : Trzeba być bardzo ostrożnym przedstawiając optymistyczne prognozy. Jest duże ryzyko związane z energią odnawialną. Cele muszą być realistyczne i możliwe do wykonania. Trzeba pamiętać o zagrożeniach, ale trzeba też być gotowym na wyzwania. Nie działać zbyt zachowawczo.