Plan działania w zakresie energii do roku 2050: przyszłość z energią cz.I energia odnawialnaSprawozdawca: N. Tzavela : Cele dotyczące energii odnawialnej, oraz efektywności energetycznej i infrastruktury budzą kontrowersje. Potrzebne są odpowiednie sformułowania. Potrzebne jest poparcie ze wszystkich stron. Trzeba uważać z wyborem kierunku. Nie wiadomo co się będzie działo za 20-30 lat. Ważna jest niezależność energetyczna. Ważne są mechanizmy współpracy miedzy krajami europejskimi. Powinny pozostać mechanizmy łączące Europe Południową i Środkową, oraz Środkową i Północną. Potrzebne jest Europejskie wsparcie, aby pokonać problemy w tej dziedzinie. Potrzebny jest spójny tekst.

H. Reul: Są różne stanowiska polityczne, rozbieżności są bardzo duże. Potrzebne są kompromisy. Polityka klimatyczna jest zmienna. Są rożne prognozy, ciężko przewidzieć rynek energii na przyszłość. Zobowiązujące cele nie są najlepszym rozwiązaniem. Są one cięgle zmieniane i nie jest to w ogóle skuteczne. Na przykładzie ETS widać, że ich efekty mogą być wręcz odwrotne w stosunku do założeń. W USA wsparto gaz łupkowy – cały system został przewrócony do góry nogami. Nie wiadomo jednak co nas czeka za 20 lat, czy nie powstaną nowe źródła energii. Trzeba planować ostrożnie, rozsądnie, do wszystkiego podchodzić realnie. Jeżeli chodzi o klimat – nie jesteśmy w stanie uratować całego świata.

K. Van Brempt: Potrzebny jest szeroki konsensus. Nie wiemy jak będzie wyglądał krajobraz energetyczny w 2020 roku. Trzeba jednak wykreować wizję. Dzisiejsze decyzje będą miały wpływ na to w którym kierunku pójdzie energetyka. Potrzebne są cele wiążące, które będą elastyczne i będzie można je dostosowywać do różnych krajów członkowskich. Bez względu na cele i rodzaj energii ceny muszą być zbliżone. Ważne by różne źródła energetyczne zrównały się cenowo. Dzięki temu można osiągnąć 45% energii ze źródeł odnawialnych, a w 2050 może nawet 100%. Wszystko musi być koordynowane przez Unię.