Przedstawienie głównych elementów analizy na temat Europejskiej Sieci Energii Odnawialnej cz.II energia odnawialnaA.Correia di Campos: Na ile trudności środowiskowe wpłyną na problemy w rozwoju sieci? Jak będzie wyglądało gromadzenie energii? Oczekujemy stworzenia systemu gromadzenia energii. Należy kłaść nacisk na rozwijanie technologii energii fotovoltanicznej, za równo na szczeblu europejskim jak i lokalnym. Zauważalne są głosy krytyczne zwracające uwagę, że koszty energii odnawialnej są wysokie, a w dłuższym okresie i tak będzie je musiał ponieść klient.

Y.Jadot: Tylko projekty będące sumą wszystkich projektów będą dobre dla wszystkich i należy ich działanie rozszerzyć na rynek całej UE.

 G.Albertini: Należy wziąć pod uwagę odpady jako źródło energii odnawialnej. Spalanie odpadów jest dużo bardziej ekologiczne (w sensie odnawialne) niż inne źródła. Tworzone są nowe technologie jądrowe pozwalające na korzystanie z uranu zawartego w wodzie morskiej lub ziemi czyli w przyszłości to też będzie energią odnawialną.

V.Prodi: Bardzo istotne są sieci wysokiego napięcia. Najbardziej ekologiczne jest korzystanie z hydroenergii. Należy rozwijać technologię magazynowania wodoru. Pamiętajmy też o rozwoju technologii związanych z biomasą.