Przedstawienie głównych elementów analizy na temat Europejskiej Sieci Energii Odnawialnej cz.III energia odnawialnaS.Kelly: Jakie są plany na kolejne lata po 2020? Zanim wszystkie planowane rozwiązania zaczną działać to minie kolejne 10-cio lecie.

C.Turmes: Jak skoordynować prace w podejściu odgórnym i oddolnym? Należy zwiększyć koordynację na stopniu lokalnym dot. przepływu energii. Operatorzy energetyczni niechętnie podają dane dot. przepływów energii, a te informacje są ważne dla klienta. Inwestycje energetyczne należą do jednych z najdroższych i trzeba zmniejszać koszty dla państw, w których ze względu na sytuację tego typu inwestycje są bardzo drogie.

Y.Cochet: Trzeba zwrócić uwagę na sieci przesyłowe. Jakie będą w przyszłości systemy wytwarzania energii (wielkie centra tj. elektrownie czy producenci rozproszeni)?

Z.Mazej-Kukovic: Czy inwestycje powodują duże przeszkody natury społecznej? Jak przekonać społeczeństwo do energii odnawialnej? Należy podkreślać, że wytwarzanie i wykorzystywanie energii odnawialnej przyczynia się do wzrostu ilości miejsc pracy. Eksperci komisji: Zalecamy przeprowadzenie badań i dyskusji. Większość poruszonych problemów można przezwyciężyć, ale wymaga to dobrej woli politycznej i przekonania partnerów. Odpady są w 40% uznawane jako źródło odnawialne, ale inne źródła odnawialne są znacznie ważniejsze. Odnawialne źródła energii stają się coraz tańsze i atrakcyjniejsze dla gospodarstw domowych. Przy inwestycjach w sieci przesyłowe ważne jest podejście odgórne gdyż koszty rozbudowy sieci są bardzo wysokie.